Voordelen

Het uitbesteden van uw loonadministratie aan Loonexperts kent flink wat voordelen. Hieronder hebben wij er een aantal op een rijtje gezet:

       Bij verwerking in eigen huis volgen de salarisgegevens een route langs bepaalde apparaten en personen in het bedrijf. De privacy van deze gegevens is daardoor moeilijk te waarborgen en vereist een grote zorgvuldigheid. Niet voor niets hebben vrijwel alle grote bedrijven en instellingen hun salarisadministratie extern ondergebracht.

        De praktijk leert, dat sociale en fiscale wetten razendsnel veranderen. Uiteraard is een in salarisadministratie gespecialiseerd servicebureau eerder met alle aanpassingen gereed. Wij voeren namelijk direct alle voorgeschreven wijzigingen door in de programmatuur en laten zonodig via interne procedures eenmalige correctieroutines en/of berekeningen op uw bestanden los, zodat uw bestanden en programma's altijd up-to-date zijn.

       Het komt maar al te vaak voor, dat een eenmaal gekocht pakket na enkele jaren ingrijpend gewijzigd wordt, of niet meer goed onderhouden kan worden. Opnieuw invoeren en ervaring opdoen met een ander systeem kan het gevolg zijn voor de gebruiker. Bij een servicebureau bent u onafhankelijk van een leverancier van hard- en/of software.

       Het gebruiken van een eigen computerprogramma dat slechts éénmaal per maand gebruikt wordt, is zeer inefficiënt. Daarvoor moet dan één medewerker een volledige opleiding volgen en vaardigheid bijhouden in het gebruik van het pakket. Omdat die éne medewerker altijd onverwacht kan uitvallen, moet u eigenlijk nog een andere, goed opgeleide medewerker als reserve achter de hand houden. U kunt immers de salarisbetaling aan uw personeel niet even laten wachten, omdat uw enige salarisspecialist even niet beschikbaar is. Bij een servicebureau bent u onafhankelijk van uw eigen personeel en zelfs onafhankelijk van uw accountant- of administratiekantoor.

       Er kan worden volstaan met het aanleveren van wijzigingen e.d., dat door onze salarisadministrateur verder wordt verwerkt. Alles wordt dus een stuk eenvoudiger en vergt aanzienlijk minder tijd. 

       De continuïteit van de salarisverwerking is verzekerd c.q. wordt niet verstoord door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of uitdiensttreding van medewerkers.

       De kwaliteit is verzekerd door de inschakeling van onze zeer deskundige salarisadministrateurs die de ontwikkelingen op hun vakgebied op de voet volgen.

Ook overtuigend door deze voordelen?