Salarisadministratie

Loonexperts is uw goedkope alternatief voor alles op het gebied van salarisadministraties. En met succes!!!!

Uitbesteden

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt al snel de nodige kennis van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd is voorbij, dat dit er even bij wordt gedaan! Een salarisadministratie houdt daarbij meer in dan het omrekenen van een brutoloon naar een netto uit te keren salaris. Een voorbeeld is de distributie van gegevens naar derden.

Voordat u overgaat tot het aanschaffen van software met behulp waarvan u de salarisadministratie kunt verzorgen, is het raadzaam om de afweging te maken of het überhaupt wel zo verstandig is om de loonadministratie in eigen beheer te houden.

Vooral bij een kleine organisatie en zeker als er twijfels zijn over de aanwezigheid van voldoende kennis van het vakgebied is het verstandig dit deel van de administratie aan Loonexperts uit te besteden. Niet alleen leveren wij kennis en capaciteit voor alle onderdelen van een salarisadministratie maar ook het volledig voeren van uw salarisadministratie is onze core business.

De personeels- en salarisadministratie is veelal één van de meest gevoelige onderdelen van het administratieve proces. Ieder personeelslid stelt het immers op prijs dat het salaris tijdig in bezit is en dit verwerkt is conform de wettelijke regels. Twee kritische succesfactoren daarbij, die mede gestalte krijgen door ervaring en vakkennis, zijn:
- kwaliteit;
- continuïteit.

Als u overweegt de huidige wijze waarop uw personeels- en salarisadministratie wordt gevoerd aan te passen om redenen van kwaliteit en/of continuïteit, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vele bedrijven gingen u voor om de salarisadministratie zorgeloos aan ons uit te besteden en om de kosten hoeft u het niet te laten.