Dienstverlening

Wat kunnen wij u allemaal uit handen nemen:

 • de inrichting van de personeels- en salarisadministratie en het onderhoud van de stuurgegevens;
 • het maandelijks verwerken van alle vaste en variabele mutaties die door u in elke gewenste vorm worden aangeleverd;
 • het toepassen van de actuele fiscale en sociale wetgeving, CAO, pensioenreglementen;
 • de maandelijkse controle op de verwerkte gegevens c.q. output;
 • het jaarwerk.
 • vervaardigen van de loonstroken
 • vervaardigen van een uitbetalingslijst
 • vervaardigen van de jaaropgaven
 • vervaardigen van de journaalposten voor de financiële administratie
 • het voeren van een deugdelijke loonadministratie conform de wettelijke regels en percentages;
 • het maandelijks aan- en afmelden van werknemers alsmede het doorgeven van mutaties bij belastingdienst volgens de gehanteerde wet- en regelgeving;
 • indienen van de elektronische loonaangifte;
 • het versturen van jaaropgave naar uw bedrijf;

Kortom, het volledige traject van invoer tot en met output en informatievoorziening naar u als werkgever. Ook de uitwisseling van gegevens naar externe instanties zoals de belastingdienst behoort tot onze verantwoordelijkheid.

Daarnaast is het mogelijk om ook andere werkzaamheden aan ons uit te besteden zoals:

 • ziek- en herstelmeldingen aan Arbo-dienst en zonodig verzekeringsmaatschappijen;
 • het aanmelden van nieuwe werknemers via een eerstedagsmelding;
 • telefonische vraagbaakfunctie op het gebied van salarissen;
 • opzetten spaarloonregeling/levensloopregeling;
 • het uitvoeren van voorlopige bruto-netto berekeningen (proforma loonstroken);
 • het verzorgen van aan- en afmeldingen bij het pensioenfonds en de controle van de nota’s van het pensioenfonds;
 • de begeleiding bij controles van fiscus en pensioenfonds;
 • het invullen van statistieken, enquêtes e.d.;
 • controle periodieke salarisverwerking bij u “in huis”;
 • salarisverwerking door één van onze medewerkers bij u “in huis”.

Vele bedrijven gingen u voor om de salarisadministratie zorgeloos aan ons uit te besteden en om de kosten hoeft u het niet te laten.